کلمه کلیدی را تایپ کنید

نحوه خشک کردن پودرهای جوشکاری زیر پودری

نحوه خشک کردن پودرهای جوشکاری زیر پودری

 

  1. برای پودرهای آگلومره:حرارت در دمای 25±350 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت
  2. برای پودرهای پیش ذوب شده: حرارت در دمای 50±200 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت

     پودرها باید بشکلی خشک شود که حرارت به تمام قسمت های آن برسد با توجه به اهمیت وجود رطوبت در جوش که باعث ترک سرد حاصل از باقی ماندن حفره های هیدروژنی می گردد در هنگام جوشکاری نه تنها پودر بلکه قطعه کار ، محل درز و سیم جوش هم باید کاملاً خشک باشد.

CEO