کلمه کلیدی را تایپ کنید

سیاستها و راهبردها

values

هدف

ارائه محصولات با کیفیت با تکیه بر دانش روز و کارکنان با انگیزه ،بگونه ایی که همگان شرکت را با رشد پایدار ، رهبری بازار،برند قابل اعتماد و متعهد به ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بپذیرند.

چشم انداز

• تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مصرفی جوشکاری در منطقه آسیا

خط مشی

• حفظ کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
• تامین خواسته ها و رضایت مندی مشتریان و کارکنان
• بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
• بکارگیری موثر تکنولوژی روز در راستای بهبود فرایندها و محصولات
• ارتقاء سطح دانش، مهارت، آگاهی و شایستگی کارکنان
• حفظ برند و افزایش سهم بازار

ارزشهای سازمانی

• احترام به حقوق مشتری
• کارگروهی،خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر
• مسئولیت پذیر اجتماعی و پایبند به قوانین و مقررات
• احترام به شان و ارزش انسانی
• صداقت