کلمه کلیدی را تایپ کنید

گواهینامه ها و تاییدیه ها

ISO : 9001 : 2008

کلیه تولیدات شرکت فولاد غرب بناب دارای گواهینامه ISO:9001:2008ازشرکت TUV Nord می­باشد و مطابق استانداردهایAWS ,DIN ,EN تولید می گردد که مورد تایید موسسات ملی و بین المللی می باشد.

ISO : 9001 : 2015

کلیه تولیدات شرکت فولاد غرب بناب دارای گواهینامه ISO:9001:2015ازشرکت TUV Nord می­باشد و مطابق استانداردهایAWS ,DIN ,EN تولید می گردد که مورد تایید موسسات ملی و بین المللی می باشد.

گواهی استاندارد اروپا CE

کلیه تولیدات شرکت فولاد غرب بناب دارای گواهینامه استاندارد اروپا CE می­ باشد و مطابق استانداردهایAWS ,DIN ,EN تولید می گردد که مورد تایید موسسات ملی و بین المللی می باشد.