کلمه کلیدی را تایپ کنید

سیم جوش های زیر پودری

سیم جوش های زیر پودری

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

مشخصات سیم جوش های زیر پودری

جوشکاری زیرپودری، یکی از فرایندهای جوشکاری قوسی است که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.

سیم فولادی (بستگی به نوع آلیاژ) با لایه ایی از پوشش مس می باشد که بصورت کلاف منظم 25 کیلویی در سایزهای مختلف بر روی حلقه های فلزی وکیوم پک می گردد.  این سیم ها را  می توان با انواع مختلفی از پودر ها برای جوشکاری زیرپودری در صنایعی مانند سوله سازی، استراکچرها ،کشتی سازی ، سکوهای دریایی و راه آهن استفاده نمود.

سیم جوش زیر پودری S1 مطابق استاندارد های AWS.A5.17، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5تولید می گردد  که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. ترکیب این سیم با پودرهای SF-870، SF-970و SF-770  برای جوشکاری ساز های  فلزی، مخازن تحت فشار، نیروگاه ها، توربین های بادی و … مناسب می باشد.

سیم جوش زیر پودری S2 مطابق استاندارد های AWS.A5.17، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5تولید می گردد  که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. ترکیب این سیم با پودر های SF-870، SF-871، SF-872، SF-970 و SF-770 مناسب برای صنایع کشتی سازی، ساخت لوله های فولادی با سطح مقاومت بالا ، سازه های فلزی و …. مناسب می باشد.

سیم جوش زیر پودری S2Mo مطابق استاندارد های AWS.A5.23، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. ترکیب این سیم با پودر SF-670  برای فولاد های ساختمانی ، مخازن تحت فشار و با پودر SF-671برای اسکله سازی و نیروگاه های برق و با پودر SF-870 برای صنایع کشتی سازی و لوله های فولادی با مقاومت بالا مناسب می باشد.

سیم جوش زیر پودری S2Si مطابق استاندارد های AWS.A5.17، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد که ترکیب این سیم با پودرهای SF-670 ، SF-671، SF-870، SF-871، SF-872 مناسب برای تولید لوله های اسپیرال ، مخازن تحت فشار، کشتی سازی، توربین های بادی و … مناسب می باشد.

سیم جوش زیر پودری S3 مطابق استاندارد های  ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. این سیم با پودر های SF-770 برای مخازن تحت فشار و کشتی سازی ، خطوط لوله سازی و … مناسب می باشد.

سیم جوش زیر پودری S3Mo مطابق استاندارد های AWS.A5.23، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. در صنایع تولید مخازن تحت فشار ، فولاد های دانه ریز  می توان این سیم را با پودر های  SF-671،  SF-870 و SF-872 بکار برد

سیم جوش زیر پودری S3Si مطابق استاندارد های AWS.A5.17، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. ترکیب این سیم با پودر های SF-671 ، SF-670 و SF-870 مناسب برای ساخت و سازهای دریایی ، نیروگاه های برق، فولاد های دانه ریز و …. بکار برد.

سیم جوش زیر پودری S4 مطابق استاندارد های AWS.A5.17، ISO 14171، EN 756  و DIN 8557 در سایز های 2.4، 3.2، 4 و 5 تولید می گردد که مناسب برای جوشکاری فولاد های کربن – منگنز و کم آلیاژ می باشد. این سیم دارای خواص مکانیکی عالی با پودرهای   SF-670،   SF-671دارد.