کلمه کلیدی را تایپ کنید

سیم جوش های زیر پودری

سیم جوش های زیر پودری

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

مشخصات سیم جوش های زیر پودری

جوشکاری زیرپودری، یکی از فرایندهای جوشکاری قوسی است که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.

سیم فولادی (بستگی به نوع آلیاژ) با لایه ایی از پوشش مس می باشد که بصورت کلاف منظم 25 کیلویی در سایزهای مختلف بر روی حلقه های فلزی وکیوم پک می گردد.  این سیم ها را  می توان با انواع مختلفی از پودر ها برای جوشکاری زیرپودری در صنایعی مانند سوله سازی، استراکچرها ،کشتی سازی ، سکوهای دریایی و راه آهن استفاده نمود.

سیم جوش زیر پودری SW-11 مطابق استانداردهای AWS.A5.17, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 4/ 2، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. ترکیب این سیم با پودرهای SF-770L, SF-440 و SF-770 برای جوشکاری سازهای فلزی، مخازن تحت فشار، نیروگاهها، توربینهای بادی و… مناسب میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-21 مطابق استانداردهای AWS.A5.17, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. ترکیب این سیم با پودرهای SF-873, SF-770L, SF-760, SF-770, SF-440 و SF-876 مناسب برای صنایع کشتی سازی، ساخت لوله های فولادی با سطح مقاومت بالا، سازه های فلزی و… مناسب میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-23 مطابق استانداردهای AWS.A5.17, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد که ترکیب این سیم با پودرهای SF-879, SF-878, SF-876, SF-873, SF-770 مناسب برای تولید لوله های اسپیرال، مخازن تحت فشار، کشتی سازی، توربینهای بادی و… مناسب میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-25 مطابق استانداردهای AWS.A5.23, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. ترکیب این سیم با پودر SF-879, SF-878, SF-876, SF-873, SF-770, SF-312, SF-310, SF-302 برای فولادهای ساختمانی، مخازن تحت فشار و با پودر SF-873 برای اسکله سازی و نیروگاههای برق و با پودر SF-876 برای صنایع کشتی سازی و لوله های فولادی با مقاومت بالا مناسب میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-31 مطابق استانداردهای ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ،4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. ترکیب این سیم با پودرهای SF-770 برای مخازن تحت فشار و کشتی سازی، خطوط لوله سازی و… مناسب میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-33 مطابق استانداردهای AWS.A5.17, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. ترکیب این سیم با پودرهای SF-302 و SF-310 مناسب برای ساخت و سازهای دریایی، نیروگاههای برق، فولادهای دانه ریز و… بکار برد.

سیم جوش زیر پودری SW-35 مطابق استانداردهای AWS.A5.23, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. در صنایع تولید مخازن تحت فشار، فولادهای دانه ریز میتوان این سیم را با پودرهای SF-310 و SF-312 بکار برد.

سیم جوش زیر پودری SW-41 مطابق استانداردهای AWS.A5.17, ISO 14171, EN 756 و DIN 8557 در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که مناسب برای جوشکاری فولادهای کربن – منگنز و کم آلیاژ میباشد. این سیم دارای خواص مکانیکی عالی با پودرهای SF-873 و SF-879 دارد.

سیم جوش زیر پودری SW-43 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد. در صنایع مختلف از جمله لوله سازیها، استراکچرهای فلزی، مخازن تحت فشار و… کاربرد دارد. چنانچه استحکام کششی مد نظر باشد استفاده از سیم جوش SW-43 پیشنهاد میگردد.

سیم جوش زیر پودری SW-45 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد. برای افزایش چقرمگی فلز جوش این سیم جوش انتخاب مناسبی میباشد.

سیم جوش زیر پودری SW-47 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که ترکیب این سیم با پودرهای ) SF-876 ( و ) SF-878 ( و ) SF-879 ( برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز شیرین و گاز ترش تا گرید X80 مناسب است.

سیم جوش زیر پودری SW-49 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای 2.4 ، 3.2 ، 4 و 5 تولید میگردد که ترکیب این سیم با پودرهای ) SF-878 ( و ) SF-879 ( برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز خصوصا گاز ترش تا گرید X80 مناسب است. برای افزایش چقرمگی فلز جوش در دماهای پایین در خطوط لوله سازی انتخاب این سیم جوش در یکی از وایرها ایدهآل میباشد.